Biro ‘Askar


Biro ‘Askar adalah sebuah biro kerohanian dibawah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (PSDMO). Biro ini bergerak dalam roda perjuangan dakwah jurusan Biologi. Dalam sejarahnya, biro ini sebelum bernama Al-Hayat, yang berarti kehidupan. Lalu seiring bergantinya tahun, pada tahun 2004, nama Al – Hayat diganti menjadi ‘Askar, yang artinya tentara. Hal ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan lagi semangat dakwah Islamiyah di lingkungan kampus D2 Biologi MIPA Universitas Padjadjaran, Jatinangor. ‘Askar juga mempunyai forum dimana semua warga Biologi dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang tausiyah dan design.

Pada kepengurusan DP XXXVII , Biro ‘Askar diketuai oleh Azhar M. Naufal – 2014 dengan ditemani pejuang dakwah Islamiyah yaitu :

  • Solehah – 2014
  • Gian Rico S. – 2015
  • Aminah – 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s